Afspraak Maken
Online afspraak

Afspraak via telefoon:

Aalst

053 72 84 84

Ninove

054 31 20 61
Share

AANDOENING: LONGZIEKTEN​

AANDOENING: LONGZIEKTEN​

KWAADAARDIGE AANDOENINGEN VAN LONG EN BORSTKAS

Bij de behandeling van kwaadaardige aandoeningen is het van groot belang een juiste diagnose te verkrijgen en de uitgebreidheid van de aandoening te bepalen.

Meestal wordt de diagnose reeds door de longarts gesteld. De longarts maakt hiervoor gebruik van bloedanalyse, medische beeldvorming zoals RX thorax, CT thorax en PET-scan, sputum onderzoek, bronchoscopie en punctie via bronchoscopische echografie of EBUS, CT geleide puncties.
Soms kan geen van bovenstaande technieken tot een diagnose leiden. Longchirurgische technieken zijn dan de cervicale mediastinoscopie en de videoscopische exploratie.

Wij hechten er veel belang aan om de patiënt zelf nauw te betrekken in de behandeling. Een correcte, volledige en bevatbare informatie is daartoe essentieel. Daarom werd een informatiebrochure ontwikkeld, die u hieronder kunt downloaden.

Long

Een longoperatie kan nodig zijn bij hardnekkige infecties, sommige goedaardige longaandoeningen en vaak bij kwaadaardige aandoeningen. Hierbij zal een gedeelte van de long of soms de volledige long weggehaald worden. Bij bepaalde aandoeningen zoals ernstige infecties moet alleen de borstkasholte waarin de long zich bevindt ontdaan worden van ontstekingsweefsel. In sommige gevallen wordt een longingreep ook uitgevoerd om weefsel te kunnen bekomen om een correcte diagnose te kunnen stellen.

* Bronchoscopie: met een camera zal er via de neus of de mond in de luchtwegen gekeken worden. Dit onderzoek wordt meestal door de longarts gedaan Tegelijkertijd wordt er meestal een stukje weefsel weggenomen. Soms kan dit onderzoek ook gecombineerd worden met echogeleid aanprikken van bepaalde longletsels.

* Punctie: er wordt onder geleide van een CT scan of echografie met een fijne naald tussen de ribben geprikt om zo stukjes longweefsel weg te nemen in de zone van de long die men wil onderzoeken.

* Mediastinoscopie: deze ingreep gaat door op operatiezaal en wordt door de chirurg uitgevoerd onder algemene verdoving. Er wordt een kleine insnede van maximaal 4 cm gemaakt net boven het borstbeen in de hals. Vervolgens wordt met een camera in het gebied rond de luchtpijp gekeken en worden er op deze manier stukjes weefsel uit de lymfeklieren genomen voor microscopisch onderzoek. De ingreep gebeurt meestal in dagziekenhuis of met 1 overnachting.

* Parasternotomie: deze ingreep gaat door op operatiezaal en wordt door de chirurg uitgevoerd onder algemene verdoving. De chirurg maakt een insnede tussen de ribben aan de linkerzijde naast het borstbeen waarna er stukjes weefsel worden genomen voor microscopisch onderzoek. Deze ingreep wordt nog zelden uitgevoerd en is buiten in enkele specifieke gevallen volledig vervangen door de throacoscopie.

* Thoracoscopie: dit is een kijkoperatie die doorgaat op operatiezaal onder algemene verdoving. Er wordt via een insnede een camera tussen de ribben in de borstkas geplaatst, zo kan de arts in de borstkas kijken en een stukje weefsel weghalen voor onderzoek. Hiervoor bent u enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Er worden geen ribben weggenomen of gebroken bij deze ingreep.

In geval van een longingreep kan dit op 2 manieren. De chirurg zal dit voor de ingreep in overleg met U bespreken.

Via een minimaal invasieve benadering (kijkoperatie), ook wel VATS genoemd (Video Assisted Thoracoscopic Surgery). De laatste jaren worden het merendeel van de longingrepen via een VATS-operatie uitgevoerd (85-90 % van alle longingrepen). Een VATS operatie heeft uitgesproken voordelen. Zo kan de patiënt sneller gemobiliseerd worden en is er duidelijk minder pijn post-operatief wat een sneller herstel betekent. Alhoewel een VATS-operatie de voorkeur heeft is dergelijke ingreep niet altijd mogelijk,. Dit kan zijn omdat de plaats van de operatie niet goed bereikbaar door bijvoorbeeld verklevingen tussen long en borstkas ten gevolge van een eerdere infectie. Een andere reden kan zijn als het gaat om bijvoorbeeld een groot longgezwel met eventuele ingroei in bloedvaten , hart of andere organen. Zoals bij elke minimaal invasieve ingreep is er een mogelijkheid dat er door onvoorziene omstandigheden naar een open ingreep overgeschakeld moet worden, dit wordt een conversie genoemd. . In bepaalde gevallen gebeurt een VATS-operatie met de hulp van een operatierobot (DaVinci, Intuitive Surgery). Deze ingreep wordt ook wel eens RATS operatie genoemd (Robotic Assistend Thoracic Surgery). Zelfs in de VATS -ingrepen is er de laatste jaren een evolutie geweest naar nog minder invasie. De ingreep wordt dan via één kleine incisie of werkpoort van maximaal 4cm uitgevoerd. Deze ingreep wordt dan uniportal VATS of uVATS of indien de ingreep mbv. robot uitgevoerd uRATS genoemd.

Via een open benadering: er wordt naargelang de ingreep een incisie thv de borstkas gemaakt met een maximale afstand van de afstand tussen schouderblad en tepel. Deze ingreep wordt een laterale thoracotomie genoemd. Via de insnede aan de zijkant van de borstkas worden de spieren gesplitst en de ribben,gespreid om toegang tot de longen te verkrijgen. De benadering via laterale thoracotomie wordt vooral nog gebruikt bij zeer grote of complexe longtumoren.

Uitslag weefselonderzoek

Na ongeveer een week is de uitslag van het weefselonderzoek bekend en die bespreekt de longarts (pneumoloog) met U. Eventuele nabehandeling en vooruitzichten worden met U besproken. We adviseren U om een naaste mee te nemen naar dit gesprek. Indien het gaat om een kankerdiagnose zal de verdere behandeling eveneens multi-disciplinair (MOC) besproken worden in aanwezigheid van longartsen, thoracaal chirurgen, oncologen en radiotherapeuten om u zo optimaal mogelijk verder op te volgen en te behandelen.

Borstkas

De thymus of “zwezerik “is een orgaan in de borstkas, achter het borstbeen. De thymus is op kinderleeftijd belangrijk bij rijping van het afweersysteem van het lichaam. Later in het leven heeft de thymus geen functie meer en neemt de omvang ervan af. Een thymoom is een meestal traag groeiende tumor van de tymus. Een thymoom komt vaak voor in de aanwezigheid van een neurologische ziekte genoemd “myasthenia gravis”.

Een lymfoom is een kwaadaardige aandoening thv de lymfeklieren. Er bestaan verschillende vormen van lymfeoom maar algemeen is eenHodgkin als Non-Hodgkin lymfoom de meest voorkomende. Bij een lymfoom is er meestal zwelling zwelling van de lymfeklieren in de hals, oksels of soms de liezen. Vaak zijn er ook zogenaamde B-symptomen zoals vermagering, vermoeidheid en nachtelijk zweten aanwezig.

Een teratoom is een goed of kwaadaardige tumor, die ontstaat uit stamcellen. Dit zijn cellen die nog veel andere soorten cellen kunnen vormen, van hartcellen tot botcellen. Hierdoor zitten er in deze tumor vaak allemaal verschillende weefsels, zoals huid, haren en botten.

Zoals er in alle organen een kwaadaardige tumor kan ontstaan, kan dit ook in het longvlies gebeuren. Het longvlies is een zeer dun vlies wat de binnenzijde van de borstkas en de longkwabben bedekt. De meest voorkomende longvliestumor is het mesothelioom. Deze tumor ontstaan door langdurige blootstelling aan asbest. De meeste mesotheliomen worden maar laattijdig ontdekt waardoor een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk is. Ingrepen bij een mesothelioom hebben vaak het doel om de symptomen zo goed mogelijk te bestrijden.

GOEDAARDIGE AANDOENINGEN VAN LONG EN BORSTKAS

Een tweede luik in de long- en thorax chirurgie is de behandeling van goedaardige aandoeningen.

LONG

Normaal zijn de longen verkleefd met de thoraxwand door een natuurlijk vacuüm in de borstkas. Tijdens het in-en uitademen volgt de long de bewegingen van de thorax. Wanneer het vacuüm wordt doorbroken tussen de longvliezen komt lucht tussen de long en de ribben en komt de long los van de borstkas en ontstaat er een klaplong of pneumothorax. Wanneer de klaplong beperkt is, zijn er soms weinig klachten. Wanneer deze belangrijk is kan er schouderpijn en kortademigheid ontstaan. Dan wordt een draineerbuis geplaatst, welke nodig is om het natuurlijk vacuüm te herstellen. Indien er een duidelijke oorzaak van de de klaplong zoals een uitstulping op het longweefsel of bulla (dit is longweefsel waaruit lucht lokaal lekt ) aanwezig zijn, kan dit met een kijkoperatie weggenomen worden zodat er geen klaplong meer aanwezig is.

Een vochtuitstorting rond de long of pleuravocht is een ophoping van vocht tussen de long en de borstkas. Normaal is de long verkleefd met d en is er maar een minimale hoeveelheid pleuravocht aanwezig in de borstkas.. Wanneer er teveel pleuravocht ontstaat door infectie, ontsteking, bloeding of tumoren wordt de long platgedrukt. Hierdoor kan kortademigheid, hoesten of pijn ontstaan.
Met een pleurapunctie kan het vocht op samenstelling beoordeeld worden voor de diagnose. Behandeling kan eventueel met een draineerbuisje, ofwel met een kijkoperatie voor biopname en eventueel verkleving of talcage van de longvliezen om de kans op herval te beperken.

Emfyseem is een chronische aandoening van de longen waarbij het longweefsel dat bestaat uit longblaasjes geleidelijk aan kapot gaat en grote holte in de longkwabben gaat vormen. Deze holte die zich zowel in de long kunnen bevinden maar ook als blazen op de long kunnen voorkomen worden bulla genoemd. Soms kunnen deze bulla zo groot worden dat ze de rest van het functionerende longweefsel verdringen en ademhalingsproblemen veroorzaken. In dit geval wordt er een operatieve wegname van deze bullen uitgevoerd zodat het volume van de long terug naar normaal wordt hersteld. Dergelijke ingreep wordt daarom ook volumereductiechirurgie genoemd.

Anderzijds zijn er veel oorzaken van emfyseem. Voor het exact bepalen van deze oorzaken is het vaak nodig om rechtstreeks weefselonderzoek van de aangetaste long uit te voeren. Hiervoor kan er dan een thoracoscopisch weefselbioptie genomen worden.

BORSTKAS

Bij het thoracic outlet syndroom ontstaan de symptomen doordat de slagader, ader of zenuw op een complexe manier geklemd raken tussen bot (sleutelbeen, eerste rib of halsrib) en spierbundels (scalenus, pectoralis). Symptomen kunnen divers zijn, van zwelling tot koudegevoel of vermoeidheid en tintelingen. Diagnose wordt gesteld bij klinisch onderzoek en zo nodig EMG en CT/NMR angiografie in uitlokkende houding. De klachten verbeteren zelden met kinesitherapie. Wel kan er een goede controle van de klachten bekomen worden door de regio te laten infiltreren via de Pijnkliniek. Dit wordt een scalenusblock genoemd. Indien ondanks dit de klachten toch blijven kan er best een heelkundige wegname van de eerste rib uitgevoerd worden. De beste manier waarop dit gebeurt ( via de borstkas, via de oksel of via een insnede onder het sleutelbeen ) al dan niet met behulp van de robot zal Uw arts met U bespreken.

De trechterborst of pectus excavatum is een vervorming van de borstkas, waarbij het borstbeen ten opzichte van de rest van de borstwand te diep ligt. Niet elke patiënt met een trechterborst komt in aanmerking voor een operatie. Soms is de pectus is niet diep genoeg waardoor een operatie meer (mogelijke) nadelen dan voordelen heeft. Bij jongeren onder de 14 jaar wordt er meestal afgewacht, omdat er een grote kans is dat de trechterborst terugkomt als ze nog gaan groeien. De heelkundige behandeling van een trechterborst bestaat uit een metalen staaf thv de borstkas of Nuss bar. Bij de ingreep wordt via een kijkoperatie een metalen beugel of Nuss bar achter het borstbeen geplaatst via 2 kleine insneden aan de zijkant van de borstkas. Door de beugel, die na twee à drie jaar weer wordt verwijderd, komt het borstbeen naar voren.

De kippenborst of pectus carinatum is een vervorming van de borstkas, waarbij het borstbeen ten opzichte van de rest van de borstwand naar voor ligt. Niet elke patiënt met een kippenborst komt in aanmerking voor een operatie. Soms is de pectus is niet afwijkend genoeg waardoor een operatie meer (mogelijke) nadelen dan voordelen heeft. Bij jongeren onder de 14 jaar wordt er meestal afgewacht, omdat er een grote kans is dat de afwijking terugkomt als ze nog gaan groeien. De heelkundige behandeling gebeurt naar analogie van een rechterborst met een metalen beugel genaamd Abramson bar welke men in tegenstelling van de rechterborst voor het borstbeen plaatst

Plaat en schroef rib osteosynthese

Ten gevolge van een ongeval kunnen er één of meerdere breuken optreden thv de ribben. Meestal geneest dit zonder blijvende problemen, maar indien er meerdere ribben op verschillende plaatsen gebroken zijn ontstaat er een fladderthorax of “flail chest” . Dit kan enorm de beademing bemoeilijken. Dit is een reden om in het acute moment de ribbreuken te behandelen met plaat en schroefosteosynthese ( naar analogie van bijv een pols- of enkelbreuk). Een andere reden om ribbreuken met plaat- en schroefosteosynthese te behandelen is als er na verloop van tijd geen natuurlijke heling thv de fractuur optreedt ( paseudarthrose).

Bij breuken van het borstbeen wordt er enkel een plaat-en schroef osteosynthese toegepast bij sterk verplaatste breuken en/of dreigend letsel aan de achterliggende hart of grote bloedvaten.

Bij overmatig zweten van de handen of oksels (hyperhidrosis palmaris/axillaris) worden eerst niet-chirurgische behandelingen geprobeerd : sterke antizweetpreparaten of medicatie, botuline-injecties. Wanneer deze onvoldoende helpen kan een thoracale sympatectomie uitgevoerd worden via een kijkoperatie in de borstkas. Hierbij wordt er met behulp van de operatierobot zeer selectief de zenuwbanen van de zweetklieren van handen en/of oksels doorgenomen zonder aantasting van andere zenuwen.