Afspraak Maken
Online afspraak

Afspraak via telefoon:

Aalst

053 72 84 84

Ninove

054 31 20 61
Share

VRAGEN (FAQ)

VRAGEN (FAQ)

VRAGEN (FAQ)

Endovasculaire chirurgie (PTA)

Nuchter

Vanaf middernacht mag u niets meer eten of drinken, en niet meer roken.

Thuismedicatie

Soms zal de anesthesist u bepaalde thuismedicatie met een slokje water laten innemen. Bij diabetespatiënten zal de glycemie in het ziekenhuis opgevolgd worden.Eventuele bloedverdunners die u dient in te nemen is volgens afspraak met uw arts, dit is afhankelijk van welke ingreep u ondergaat.

Transport

Na een algemene verdoving mag u niet met de auto rijden, indien u behandeld wordt in dagkliniek wordt dus aangeraden u door iemand te laten brengen en halen. Bij lokale anesthesie is er geen rijverbod voor 24h.

OEH

In verband met optimaal bezetten van de beschikbare ziekenhuisbedden, wordt de mobielere patient tegenwoordig vaak opgenomen via de Opname Eenheid Heelkunde. Zowel voor de OEH als de dagkliniek ontvangt u 2 dagen vooraf om 15h een sms met uw opname uur. Indien u geen sms ontvangen hebt, kunt u ons natuurlijk contacteren.

Dagkliniek

Na een algemene anesthesie kunt u zich wat slaperig, ijl of duizelig voelen. Daarom is het de eerste 24 uur verboden om voertuigen of machines te besturen, alcohol te drinken of belangrijke documenten te ondertekenen. Om dezelfde redenen mag u na de ingreep niet alleen blijven. Een volwassen persoon moet de eerste 24 uur bij u blijven. Indien u op voorschrift van uw huisarts of specialist dagelijks medicatie neemt, dan herstart u deze medicatie terug de dag na de ingreep. Tenzij de medicatie na de ingreep wordt aangepast, hierover wordt u dan ingelicht.

Wat breng ik mee?

Omdat de opslagruimte op de afdeling eerder beperkt is, vragen we u om alleen noodzakelijke spullen mee te brengen naar het ziekenhuis.
De volgende zaken brengt u het best mee:

• Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
• Adres en telefoonnumer van uw contactpersoon
• Alle medicatie die u momenteel gebruikt. U zult die medicatie ter bewaring afgeven aan de verpleegkundigen.
• Gemakkelijke kleding om te dragen op de afdeling en om naar huis te gaan, slaapkledij, pantoffels en kamerjas
• Toiletbenodigdheden, scheerapparaat
• Boeken en/of tijdschriften
• Gsm-oplader
• Verzekeringsattest
• CPAP-toestel (indien van toepassing)

Ingreep met punctie in de lies

Activiteit

• Strikte bedrust tot 6u na de procedure, relatieve bedrust tot dag 1
• Douchen vanaf dag 1, baden vanaf dag 3
• Lichte activiteit en autorijden vanaf dag 1
• Normale activiteit, tillen en traplopen vanaf dag 3
• Zware activiteit, sporten vanaf dag 7
• Verwittig een arts bij zwelling, bloeding, infectie of pijn van de aanprikplaats

PTA van het been

Zwelling

Na het openmaken van de bloedvaten in het been, kan er een (pijnloze) zwelling (revascularisatie-oedeem) van de enkel en het onderbeen optreden. Dit is tijdelijk. Verontrust u zich over de zwelling omwille van geassocieerde pijn en/of roodheid, contacteert u best een arts.

Ingreep met inside in de lies of buik, overbrugging in het been

Wondzorg

We adviseren zeker in het begin dagelijks de wonde te verzorgen, zo mogelijk via thuisverpleging. Als u thuis bent, moet u verandering van roodheid of minder goede heling van de wonde observeren. Merkt u dat hier veranderingen in zijn (ontsteking) en/of u heeft koorts, neem dan contact op met een arts.
De snee wordt tijdens de heling best beschermd tegen vocht (bad/douche)

Hechtingen

Hechtingen in de lies laten we graag minstens 14 dagen zitten, en langer bij moeilijkere genezing (vochtlekkage, roodheid). In dit laatste geval wordt best via de chirurg de optimale timing voor het uitdoen van de draadjes bepaald.

Activiteit

• We adviseren tijdens de heling van de wonde niet te fietsen en te zwemmen wandelen mag wel.
• Opletten met het tillen van gewichten is zeker na een ingreep via de buik de eerste 6 weken afgeraden. Na een snee in het midden van uw buik (laparotomie) raden we tijdens de dag ook het dragen van een buikband aan.
• Bij een overbrugging in het been waarbij de snee onder het kniegewricht is, is het afgeraden (lang) te hurken

Zenuwschade

U kan een doof gevoel gewaar worden aan de binnenzijde van de dij. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele weken tot maanden.

Zwelling van het been

Zwelling van het geopereerde been is een normaal verschijnsel. Het been kan enkele weken gezwollen blijven. Verontrust u zich over de zwelling omwille van geassocieerde pijn en/of roodheid, contacteert u best een arts.

Rijverbod

We adviseren een rijverbod is van zolang de wonde nog niet geheeld is en stram aanvoelt.

Carotisstent

Terugbetaling

Afhankelijk van uw hospitalisatieverzekering is het mogelijk dat de carotisstent niet wordt terugbetaald. Informeer u hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij. Andere stents vallen normaal gezien wel onder de forfait.

Bloeddruk en hartslag

Gedurende de eerste twee weken na de stenting, kunnen de bloeddruk en hartslag anders zijn dan normaal. Indien u ongewone hoofdpijnklachten ervaart en zeker in combinatie met een bloeddruk die hoger is dan 160 mmHg, neemt u best contact op met uw chirurg of met de huisarts.

Rijverbod

Enkel wanneer uw ingreep gebeurde in kader van een beroerte (CVA) , is er een wettelijk rijverbog van minstens 6 maanden.

Stentgraft voor aneurysma van de aorta (buik/borstkas)

Reactie

Het kan dat u de eerste dagen tot weken na de ingreep koorts heeft (tot 38,5°C) en wat rugpijn ervaart. Dat is een reactie van uw lichaam op de endoprothese.

Komen spataders terug?

In normale gezonde aders stroomt ongeveer 5% van het bloed terug via de oppervlakkige en 95% via de diepe aders. We nemen alleen de zieke oppervlakkige aders weg. Uiteraard is een goed uitgevoerde behandeling primordiaal. Niettegenstaande kunnen spataders – soms vrij snel, soms pas na verschillende jaren – terugkomen. Een jaarlijkse controle is daarom aan te bevelen.

Pijn

De pijn na de ingreep valt meestal goed mee. Het zijn vooral de blauwe plekken die pijn doen en tegentrekken. Bij eenvoudige spataders kan dit minder zijn, bij een uitgebreide ingreep kan dit langer duren. Belangrijk is om de steunkousen te dragen, in principe de eerste 2 weken best dag en nacht.
In geval van pijn kunt u zo nodig 4 x daags 1000 mg Paracetamol (Dafalgan) innemen. Enkel zo nodig een ontstekingsremmer innemen (type Ibuprofen/Voltaren), indien u geen nier of maagproblemen heeft) en een Venotropicum (bv Daflon, Venoruton of Veinofytol).

Blauwe plekken

Bloeduitstortingen zijn normaal, ze zijn soms beperkt en soms meer uitgebreid. Vlakke blauwe plekken en lokale hardheid zijn normaal. Onderhuidse knobbeltjes zijn wat grotere bloeduitstortingen en kunnen meerdere weken worden gevoeld. Na genezing van de wondjes mogen de onderhuidse bloeduitstortingen ingemasseerd worden met een crème of gel genre Hirudoid of Reparil.

Bloeding

Zelden is er sprake van een bloeding uit een wondje of in de lies en dit meestal de eerste 12h. Lokale druk en rust zijn in principe voldoende om de bloeding te stelpen. Belangrijk is om het been omhoog te leggen, omdat de druk op de ader dan afneemt.

Roodheid

De kans op infectie is klein. Toch zijn de lies en de voeten plaatsen waarzich bacteriën bevinden en is er altijd een kleine kans op ontsteking. Bij koorts of belangrijke roodheid moet er nazicht gebeuren.

Mobilisatie

U mag na de ingreep onmiddellijk stappen en wandelen. De eerste dagen eerder binnenshuis en af en toe rusten met de benen wat hoger. Op die manier beperkt u de kans op vorming van een thrombose.
Na ongeveer 3 weken kunt u normaal terug beginnen te sporten (zwemmen, fietsen, lopen). We zeggen meestal te wachten tot u op controle bij de chirurg bent geweest.

Steunkousen

Worden mijn steunkousen terugbetaald door het ziekenfonds?
Uw ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van ‘therapeutische elastische steunkousen’. Dat zijn steunkousen die deel uitmaken van de basistherapie bij specifieke medische problemen: lymfoedeem of chronische veneuze aandoeningen Bij alle andere medische problemen (bv. spataders die niet veroorzaakt zijn door een chronische veneuze aandoening) is er dus geen tegemoetkoming. In geval van een spataderoperatie en dus hospitalisatie, kan het wel zijn dat de steunkousen terugbetaald worden, afhankelijk vn uw verzekering. Informeer u hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij.

Steunkous of windels?
Deze zijn eigenlijk gelijkwaardig. Een kous blijft meestal wel beter zitten. Maar wanneer de pleisters nog aanwezig zijn, is een nieuwe steunkous niet altijd gemakkelijk aan te doen. Eventueel behoudt u de windels tot de pleisters deg zijn. Windels blijven wat beter zitten door er een nylonkous over aan te trekken.

Zenuwletsel

Na een spataderoperatie met kleine sneetjes kan het gebeuren dat een stukje huid verdoofd aanvoelt of dat er bij aanraking een tintelend gevoel is. Dit wordt veroorzaakt door lokale zenuwirritatie en is meestal tijdelijk, maar kan wel meerdere weken duren.

Blootstelling aan de zon

Tevens worden operatielittekens gedurende het eerste jaar best niet blootgesteld aan de zon om een optimale heling te bevorderen en geen pigmentatie van het litteken te hebben.

Vliegreis

Er is geen contra-indicatie om het vliegtuig te nemen na een spataderoperatie. Wel zoals voorgeschreven uw steunkousen dragen en mobiel zijn.

Rijverbod

Er is wettelijk gezien geen rijverbod, maar in het algemeen raden we aan de eerste dagen en zolang u pijn of last hebt aan het been, niet zelf achter het stuur te zitten.

Sclerotherapie (spuitjes) op de raadpleging

Insmeren

Gebruik op de dag van de behandeling geen crème of lotion op het been dat behandeld wordt. Dit is om te voorkomen dat de pleisters loslaten.
Na de behandeling helpen Hirudoid of Reparil om het herstelproces te bespoedigen.

Steunkous

Hoelang dien ik mijn steunkousen te dragen na het droogspuiten van spataders?
Dit is afhankelijk van de grootte van de spataders en de behandelde zone.

Blootstelling aan de zon

Zonlicht is schadelijk voor spataders en kan pigmentatie (bruine verkleuring) veroorzaken. Hierom moeten zonnebaden en zonnebank vermeden worden tot 6 weken na de laatste sclerotherapiebehandeling.

Arbeidsongeschiktheid

Na sclerotherapie is er in principe geen arbeidsongeschiktheid. U moet wel, zoals voorgesteld door uw chirurg, uw steunkousen dragen.

Activiteit

Als u thuis bent, is het de bedoeling dat u weer in het oude ritme komt. Probeer uw activiteiten rustig uit te breiden. Begin met de activiteiten die u gemakkelijk aankunt en doe dat zolang u deze vol kunt houden. Maar stop met iets als u erg kortademig wordt. Het beste is om iedere dag iets meer te ondernemen, maar gun uw lichaam ook rust.

Vlieg- en duikverbod

Wanneer voor uw ingreep een klaplong werd veroorzaakt en u na de ingreep wakker werd met een drain, mag u wettelijk gezien minstens 4 weken niet vliegen, ivm drukschommelingen. Na een longoperatie raden we ook duiken af om dezelfde reden.

Pijn

Na een ingreep aan de borstpijn kan er een soms uitgesproken pijnklacht zijn over de borstkas (pleuritis) en hoest. Pijn in het wondgebied en pijn bij het ademhalen nemen geleidelijk aan af. Het is gebruikelijk dat u na ontslag nog pijnstillers nodig heeft. Dit wordt in de weken na de operatie rustig afgebouwd.
Warmte kan soms verlichting geven omdat uw spieren nog wat verkrampt kunnen zijn door uw houding. Als u merkt dat er iets verandert in de pijn of als de pijn niet afneemt of juist verergert, neem dan contact op met een arts.
Door de operatie aan de borstkas is er soms sprake van een verminderd gevoel van de huid in het gebied onder de borst aan de zijde van de operatie. Soms kan er juist sprake zijn van een overgevoeligheid bij koude lucht of bij aanraken in dit gebied. Dit is een veel voorkomende klacht en wordt veroorzaakt door de huidzenuw die vaak beschadigd of geïrriteerd raakt door de snede van de operatie. Dit gevoel slijt meestal, maar dit kan maanden duren.

Rijverbod

Wettelijk gezien is er geen rijverbod na een borstkasoperatie. Maar in het algemeen adviseren wij niet zelf achter het stuur te kruipen, indien u nog belemmerd bent. Opgepast bij gebruik van pijnstillers met morfine, deze kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Houd hier gedurende uw gebruik rekening mee.

Activiteit

Vanaf de eerste dag na de ingreep mag u de arm licht bewegen. Gedurende één maand na de ingreep moet u extreme bewegingen of handelingen vermijden waarbij de elleboog boven de schouder uitkomt. U mag de eerst maand geen zware gewichten heffen met die arm. Let er goed op dat u tijdens het wassen en aankleden uw arm ter hoogte van de ICD niet boven schouderhoogte optilt of er extreme bewegingen mee maakt.
Blootstelling aan hoogspanning en hoogmagnetische velden wordt het beste vermeden omdat dit kan interfereren met de correcte werking van de pacemaker or AICD. Exact informatie hieromtrent kan u bekomen bij de PM verpleegkundige.

Rijverbod

Na implantatie van een ICD is er een wettelijk rijverbod vastgelegd voor persoonlijk vervoer, voor 1 maand indien de implantatie preventief was, voor 3 maanden in geval van secundaire preventie. Na elke terechte ICD-schok geldt een bij wet vastgelegd rijverbod van 3 maanden voor iedereen.

Na eventuele vervanging van de batterij van de ICD zelf is er geen rijverbod. Wanneer bijkomend een geleidingsdraad met elektrode vervangen wordt, geldt er wel een rijverbod van 1 maand.

Reactie

De arm is de eerste dagen na de operatie vaak wat gezwollen en gevoelig en er kan een blauwe verkleuring (onderhuidse bloeding) optreden die meestal spontaan verdwijnt na 1 tot 4 weken.
Na een zestal weken is de fistel meestal voldoende ontwikkeld en kan hij aangeprikt worden om te dialyseren.
Na plaatsing van een AV-fistel is het nemen van een douche of bad toegelaten vanaf het moment dat de wonde van de ingreep volledig genezen is.

Vena ovarica

Bijwerkingen?

Vermijd gedurende de eerste week zware lichamelijke inspanningen.
Het kan dat je de eerste dagen na een embolisatie wat vage pijn in de lendenstreek of de buik kan voelen: neem hiervoor een pijnstiller (vb. Dafalgan) eventueel in combinatie met een ontstekingsremmer.
De maandstonden kunnen gedurende de eerst 2 à 3 maand wat overvloediger zijn, maar dit normaliseert vanzelf.

Myoom

Bijwerkingen?

Na de embolisatie kunnen er een aantal bijwerkingen optreden zoals koorts, plaatselijke, pijn, een onwel gevoel en misselijkheid. Deze symptomen verdwijnen meestal na 36 tot 48 uur.
De embolisatie houdt geen risico’s in voor de baarmoeder omdat de baarmoeder nog langs andere wegen van bloed wordt voorzien.

CONTACTEER ONS

Heeft u uw vraag niet gevonden bij onze veelgestelde vragen, zend ons dan een mailtje via ons contact formulier.
We beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.