Afspraak Maken
Online afspraak

Afspraak via telefoon:

Aalst

053 72 84 84

Ninove

054 31 20 61
Share

AANDOENING: ACCESS

AANDOENING: ACCESS

AV FISTELS EN DIALYSE CATHETERS

Bij nood aan hemodialyse omwille van een verminderde nierfunctie kan in overleg met de nierarts gekozen worden voor het aanleggen van een AV fistel of het plaatsen van een dialysecatheter.

AV FISTEL

Voor patiënten kandidaat voor nierdialyse, kan het soms nodig zijn een AV-fistel aan te leggen op de arm. Dit is een verbinding tussen een slagader en ader die dan toelaat de dialyse mogelijk te maken. Soms wordt gebruik gemaakt van een kunststof prothese.

Dialysecatheter

Voor sommige nierdialysepatiënten kan er geen AV-fistel aangelegd worden en zal er een dialysecatheter in de hals geplaatst worden.

AV FISTEL

Bij nood aan hemodialyse omwille van een verminderde nierfunctie kan in overleg met de nierarts gekozen worden voor het aanleggen van een AV fistel of het plaatsen dan een dialysecatheter.

Een fistel wordt aangemaakt door een slagader te verbinden met een ader. Een dergelijke verbinding wordt meestal ter hoogte van de pols of de elleboogholte gemaakt. Om een fistel aan te leggen is een chirurgische ingreep onder algemene verdoving nodig. U wordt hiervoor doorgaans 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis. De fistel kan meestal na een 6-tal weken aangeprikt worden.

Preoperatief zal er een echografie gebeuren om zowel de ader als de slagader te beoordelen, zo zal de plaats van de AV fistel bepaald worden door uw arts.

Bij het aanleggen van een AV fistel wordt een chirurgische verbinding gemaakt tussen de ader en slagader ter hoogte van de pols, de voorarm of de elleboog. Na enkele weken zal de fistel groeien, en kan de ader dan worden aangeprikt door de dialyseverpleegkundige voor de dialyse.

Het wondje dient 10 dagen droog gehouden te worden. Spannende kledij wordt best vermeden thv de arm. Hechtingen worden verwijderd na 10-14 dagen.

Dialysecatheter

Een dialysekatheter geeft toegang tot de bloedbaan. Het is belangrijk de katheter goed te verzorgen en problemen snel te melden.

Voor hemodialyse is een toegang tot de bloedbaan noodzakelijk. Een dialysekatheter is een kunststof slangetje van ongeveer 20 cm lang. Deze katheter is ingebracht in een ader. Dat kan zijn de halsader, de ader onder het sleutelbeen of in de liesader. De katheter vormt een ‘open’ verbinding met de bloedbaan en is daardoor zeer infectiegevoelig. Daarom is zorgvuldige behandeling en verzorging van de katheter zeer belangrijk.

Met een echografie wordt tijdens het plaatsen van de catheter nagekeken of de ader mooi doorgankelijk is.

Een getunnelde dialysecatheter wordt onderhuids geplaatst in de hals. De catether wordt ter hoogte van de halsbasis geplaatst en loopt naar de centrale bloedvaten, zodat het dialysetoestel voldoende bloedstroom krijgt over de catheter. De catheter kan als tussenoplossing gekozen worden of langere tijd gebruikt worden zo nodig.

De catheter wordt verzorgd tijdens de dialyse.